ייצוג נאשמים בעבירות אלימות

בחלקן הגדול של ההאשמות בעבירות האלימות, תסווגנה רמתה של ההתנהגות האלימה וחומרתה לא רק עפ"י תוצאתה של האלימות, אלא יינתן משקל גם לכוונה, למטרתה של האלימות, למידתן של התוקפנות והאכזריות אשר הופגנה בעת ביצוע העבירה ולהכנה שנדרשה לצורך ביצועה. תחת המושג "עבירות אלימות" נכלל מגוון סוגי עבירות שהגורם המשותף להן הוא ביצוען תוך כדי השימוש באלימות. מעל ל-500 הסעיפים הכלולים בחוק העונשין התשל"ז- 1977 מפרטים אותן בהרחבה מרובה, אולם, לצורך התמצות נחלק את העבירות האלימות לשלושה סוגים עיקריים: עבירות מין, עבירות המתה ועבירות תקיפה.

עבירות מין
עבירות המין זוכות להתייחסות מיוחדת ומחמירה במיוחד בדין הישראלי, כשהחקיקה הנוגעת להן מעוגנת בישראל בסימן ה' בחוק העונשין התשל"ז-1977 ובחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998. מעשים כמו אונס ומעשה סדום, למשל, עשויים לנוע במתחם הענישה המשתנה בהתאם לסיווג העבירה ולנסיבותיה. ייצוג של עורך דין פלילי לנאשמים בעבירות מין יכלול את התייחסות לכלל ההיבטים אשר נוגעים לעבירה ולביצוע, מכלול הנסיבות והקונטקסט הקיים לנפשות המעורבות בעניין.

פרמטרים כמו מערכת יחסים או קרבה משפחתית בין הנאשם לקורבן העבירה, קיומו של עבר פלילי, תוצאותיו של האירוע (חומרת הפגיעה), אופן ביצוע של המעשה (תוך שימוש בנשק, לבד או יחד עם אחרים, לצורך השגת מטרה מסוימת) משפיעים על חומרת העבירה, ומשכך, הם עלולים להשפיע גם על חומרת העונש. מאחר ומדובר בתחום שלם ומורכב, עסקנו רק בהקשר שבינו לבין עבירות האלימות. את ההרחבה ניתן לקרוא בעמוד ייצוג חשודים בעברות מין.

עבירות המתה
בישראל מוגדרות שלוש עבירות המתה:
גרימת מוות ברשלנות -
עבירה שלכאורה, נכללת תחת "מטריית" עבירות אלימות, אולם, מאחר ורשלנות איננה מודעת ואיננה מכוונת במזיד לגרימת המוות, אין צורך להוכיח קיומה של "כוונה" לביצוע העבירה. במקרים כאלה, תנסה התביעה להוכיח אדישות או היעדר מודעות להיווצרותן של הנסיבות שהביאו למותו של אדם. העונש הקבוע בחוק על עבירה זו הוא שלוש שנות מאסר.
 
 
הריגה -
במשפטים מסוג זה, תנסה התביעה להוכיח את ההריגה ואת מודעותו של החשוד/נאשם למעשה ההריגה. העונש על עבירת הריגה עומד על 20 שנות מאסר, וזאת, למרות, שלעיתים, גם  גרימת מוות ללא כוונה עלולה לגרום להעמדה לדין בגין הריגה.

רצח -  
העבירה החמורה ביותר בדין הישראלי. על מנת להוכיח ביצוע רצח, ישנו צורך של התביעה להוכיח מספר רבדים: כוונה, קיומו של המעשה הפיזי אשר הביא למותו של הנרצח, ההכנה המוקדמת והתכנון המוקדם. העונש על הרשעה בעבירת רצח הינו מאסר עולם, אולם, לעיתים, בית המשפט איננו פוסק את מלוא העונש, כאשר קיימות הנסיבות המוצדקות לכך (כלקות נפשית או שכלית וכן הלאה).
 
עבירות תקיפה
סימן ג', סימן ו'1, סימן ו'2, סימן ח' וסעיפים נוספים בחוק העונשין התשל"ז-1977 עוסקים בעבירות תקיפה על רמת חומרתן השונה, נסיבותיהן השונות והחוק אף מייחס משקל שונה לזהותו או לתפקידו של המותקף (קשיש, איש ציבור, שוטר וכיו"ב). בהתאם לכך, משתנה רמת הענישה עליהן. לדוגמה המובהקת ביותר להתייחסות זו היא שוד לעומת גניבה.

סעיף 402 לחוק העונשין מגדיר את עבירת השוד ואת העונשים עליו - 
"402. (א)  הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד - מאסר ארבע-עשרה שנים.

(ב) היה השודד מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו - מאסר עשרים שנים." סעיף 403 אף מרחיב את העונשים הנוגעים לניסיון שוד: "403. התוקף אדם לשם שוד, דינו - מאסר שבע שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות כאמור בסעיף 402(ב), דינו - מאסר עשרים שנים."

כפי שניתן להבין, עורך דין פלילי המייצג נאשמים בעבירות אלימות נדרש ליכולת לרדת לעומקן של הנסיבות והעובדות, מכיוון שעל קוצן של אלו, עשוי להיות מונח גזר הדין של הנאשם. עו"ד רויטל קוצר הינה בעלת ניסיון רב בתחום ייצוג נאשמים בעבירות האלימות השונות, ומאחוריה תיקי הגנה רבים בכל מגוון כתבי האישום בעבירות אלו.

עו"ד רויטל קוצר - 052-39-55-300
מתמחה בתחום הפלילי
טלפון
072-33-80-853


דוא"ל
kurevital@gmail.com

כתובת
הבונים 2, נתניה

 

פרטי התקשרות
 

אנא מלאו פרטיכם בטופס

ונחזור אליכם בהקדם