עו"ד רויטל קוצר - 052-39-55-300

מתמחה בתחום הפלילי מזה כ-15 שנה, כאשר עיקר פעילות המשרד ממוקדת בהענקת שירותי ייעוץ וייצוג לנאשמים בפלילים מקטינים ועד בגירים. בצד ההתמחות במגוון רחב של סוגי עבירות פליליות, מתמחה המשרד בליווי החשודים ובייעוץ משפטי צמוד לחשוד לאורך כל ההליכים, החל משלב החקירה, ועד לייצוג בערכאות המשפטיות השונות.

תחומי עיסוק עיקריים
 
חקירה בתחנת המשטרה מתחלקת לחקירה באזהרה וחקירה שלא באזהרה. חקירה שלא באזהרה הנה חקירה בה הנחקר אינו בגדר חשוד, ועל כן עליו להשיב על כל השאלות, אלא אם התשובה לשאלה הספציפית עלולה להפליל אותו.

בניגוד לכך, חקירה באזהרה הנה חקירה בה הנחקר הנו בגדר חשוד בביצוע עבירה פלילית.

קרא עוד...
 
"מעצר ימים" הנו מעצר לצורכי חקירה בטרם הגשת כתב אישום פלילי, והוא מהווה את השלב הראשון של ההליך הפלילי.

העדיפות למעצר זה הנה על פי צו שופט (ס' 4 לחוק), אך במקרים המתאימים ניתן שתיעשה אף ללא צו שופט (ס' 23).

קרא עוד...
 
 
על פי החוק והפסיקה, תכלית השיקום הנה זכות בסיסית של כל קטין העומד לדין. בהתאם לכך, ונוסף לקרוביו הישירים של הקטין, עוה"ד המייצג נדרש לעמוד בקשר עם מול גורמי החינוך, הרווחה, הקליטה והשיקום השונים.

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טפול) (להלן: "החוק") מסדיר את ההעמדה לדין, דרכי הטיפול והענישה של קטינים.

קרא עוד...
 
עבירת מין הנה עבירה שכוללת מגע פיזי בקורבן, הצגה של מראות מיניים בפניו ודיבור בעל תוכן מיני, ללא הסכמתו.

בישראל ישנן מספר עבירות מין, חלקן מנויות בסימן ה' לחוק העונשין התשל"ז 1977 וחלקן בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998:

קרא עוד...
 
עבירת שוד הנה עבירת גניבה תוך שימוש באלימות או איום לשימוש באלימות. זאת בשונה מעבירת גניבה רגילה, של לקיחת חפץ מאדם ללא רשותו.

לאור זאת, והעובדה כי עבירות השוד משלבות פגיעה בחיי אדם יחד עם פגיעה בזכויות הקניין שלו מתייחס החוק בצורה מחמירה עם השודד ביחס לגנב.

קרא עוד...
 
זכות השימוע נובעת מחובת היידוע שחלה על הפרקליטות ו/או התביעות, לשלוח מכתב כנגד כל מי שהיא צפויה להגיש כנגדו כתב אישום פלילי בגין עבירות מסוג פשע. זאת בהתאם לס' 60א' לחוק סדר דין הפלילי.

חוק זה נחקק לאור המשמעויות הרבות של הגשת כתב אישום כנגד אדם, הן במישור המקצועי והן במישור האישי, לנוכח הפגיעה בדימוי העצמי של אותו אדם.

קרא עוד...
 
מעצר עד תום ההליכים הפליליים הנו מעצר שמבוקש על ידי התביעה לאחר הגשת כתב אישום בעניינו של חשוד בביצוע עבירה פלילית.

זאת בשל התקיימות אחד מעילות המעצר: חשש של התביעה כי שחרור של הנאשם עלולה להוביל לשיבוש ההליכים – שיבוש עדויות והשפעה על עדים, העלמת ראיות או רכוש או התחמקות מהליכי משפט.

קרא עוד...
 
הענישה בעבירות הסמים משתנה כפונקציה לסוג הסם, הכמות שנתפסה, והשימוש שנעשה בסם. כך לדוגמה, כמות של מעל 15 גרם של קנבוס (מריאחונה, גראס) מקימה חזקה לפיה החזקת הסם לא הייתה לצריכה עצמית בלבד.

מכאן, כתב האישום, באם יוגש, יהא חמור יותר, שכן מדובר בעבירה מסוג פשע חמור (מאסר של מעל 7 שנים לעומת עונש מקסימלי של עד 3.5 באם מדובר בהחזקה לשימוש עצמי בלבד).

קרא עוד...
 
עבירות הרכוש הוגדרו, לא פעם, בפסיקות בתי המשפט השונים כ"מכת מדינה", משכך, הן זוכות להתייחסותן המחמירה של רשויות החוק ורשויות האכיפה אשר נוקטות ביד קשה כנגד המעורבים בהן.

כעבירות רכוש מוגדרות עבירות אשר במסגרתן גורם האדם נזק לרכוש, גונב רכוש, מחזיק ברכוש גנוב (או ברכוש החשוד ככזה) או מבצע פריצה למטרת גניבה.

קרא עוד...
 
בחלקן הגדול של ההאשמות בעבירות האלימות, תסווגנה רמתה של ההתנהגות האלימה וחומרתה לא רק עפ"י תוצאתה של האלימות, אלא יינתן משקל גם לכוונה, למטרתה של האלימות, למידתן של התוקפנות והאכזריות אשר הופגנה בעת ביצוע העבירה ולהכנה שנדרשה לצורך ביצועה. 

תחת המושג "עבירות אלימות" נכלל מגוון סוגי עבירות שהגורם המשותף להן הוא ביצוען תוך כדי השימוש באלימות. 

קרא עוד...
 
עבירות מין זוכות להתייחסות מחמירה בדין הישראלי, והחקיקה הנוגעת להן מעוגנת בסימן ה' בחוק העונשין התשל"ז-1977 ובחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998.

למרות שעבירות המין נכללות תחת קטגוריית עבירות האלימות, ייצוג חשודים בעבירות מסוג זה, בשל מורכבותן, דורש התמחות מיוחדת בנושא.

קרא עוד...
 
למרות שבשנים האחרונות חלה הקלת - מה בענישה על חלק מהעבירות המוגדרות כעבירות סמים, עדיין המשפט הישראלי ופקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג - 1973 מתייחסים בחומרה רבה לפעולות מסוימות אשר נוגעות לסמים כמו גידולם, סחר בהם או יבוא.

כך שברור מעל לכל ספק, כי לנאשם בעבירה מסוג זה, אין סיכוי לצאת בשלום מתביעה כזו, ללא ייצוגו של עורך דין המתמחה בתחום ייצוג חשודים בעבירות סמים.

קרא עוד...
 

עו"ד רויטל קוצר - 052-39-55-300
מתמחה בתחום הפלילי
טלפון
072-33-80-853


דוא"ל
kurevital@gmail.com

כתובת
הבונים 2, נתניה

 

פרטי התקשרות
 

אנא מלאו פרטיכם בטופס

ונחזור אליכם בהקדם