מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים הפליליים הנו מעצר שמבוקש על ידי התביעה לאחר הגשת כתב אישום בעניינו של חשוד בביצוע עבירה פלילית. זאת בשל התקיימות אחד מעילות המעצר: חשש של התביעה כי שחרור של הנאשם עלולה להוביל לשיבוש ההליכים – שיבוש עדויות והשפעה על עדים, העלמת ראיות או רכוש או התחמקות מהליכי משפט. לחילופין, תוכל התביעה לטעון לכך ששחרור הנאשם עלולה להוות איום על שלום הציבור / בטחון המדינה או אדם מסוים.

באם התביעה מחליטה להגיש בקשה זו, נפתח בבית המשפט הליך הקרוי "מ"ת", בו יתנהלו ההליכים שקשורים לבקשה למעצר עד תום ההליכים, כפי שיפורט להלן.

בהמשך לכך, רשאי בית המשפט בפניו הוגש כתב האישום להורות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים הפליליים כנגדו (ס' 21 לחוק המעצרים). יש לציין כי בשונה מהליך "מעצר הימים", המדובר בהחלטת מעצר שתימשך בד"כ עד למתן פסק דין ואין צורך לחדש צו זה.

עם זאת, קיימות מספר מגבלות הנוגעות לסוג מעצר זה. כך לדוגמה, באם ההליך הפלילי לא מתחיל בתוך 30 ימים מיום הגשת כתב האישום, ישוחרר הנאשם בערובה או שלא בערובה.

כמו כן, מוגבלת תקופת המעצר ל- 9 חודשים, ואם במסגרת זמן זה לא ניתנה הכרעת דין בעניינו, הרי שיש לשחרר אותו בערובה או שלא בערובה (סעיפים 60 ו-61 לחוק המעצרים). עם זאת, שופט בית המשפט העליון רשאי להאריך תקופת מעצר זו לתקופה של 90 ימים בכל פעם (סעיף 62 לחוק המעצרים).   

כפי שניתן לראות, מעצר עד תום ההליכים מהווה פגיעה גדולה בחירותו של אדם, עוד בטרם הוכחה אשמתו. על כן, נקבעו בחוק מספר תנאים מצטברים (כלומר, כולם צריכים להתקיים) על מנת שבית המשפט יוכל להורות על מעצר עד תום ההליכים.
 
 
ראשית, ישנה חובה שיתקיימו ראיות לכאורה, קרי התביעה נדרשת להציג בפני בית המשפט בסיס עובדתי שיש בו להוות "סיכוי סביר להרשעה". תנאי נוסף הנו שקיימת עילת מעצר. כלומר, התביעה נדרשת להציג עילה שיש בה להצדיק את מעצרו של הנאשם (כפי שפורט לעיל, חשש לשיבוש הלכי חקירה ולחילופין חשש לפגיעה בשלום הציבור). לעניין זה, יצוין כי בעבירות כגון אלימות במשפחה לדוגמה, אין התביעה נדרשת להוכיח עילת מעצר. תנאי שלישי הנו היעדר חלופת מעצר.

על פי תנאי זה, ואף אם הוכחו שני התנאים לעיל, הרי שבית המשפט יורה על מעצרו של אדם רק כאופציה אחרונה. על כן, תנאי זה בוחן האם לא ניתן למצוא חלופת מעצר שתשיג את מטרת המעצר על ידי פגיעה מינימלית בחירותו של הנאשם. כך לדוגמה, ניתן להורות על שחרור הנאשם למעצר בית תחת פיקוח אדם קרוב, מעצר בית באיזוק אלקטרוני וכן מעצר בית חלקי שיאפשר לנאשם לצאת לעבודה בשעות מסוימות. במקרים מסוימים, יורה בית המשפט על קבלת תסקיר מטעם שירות המבחן, שיבחן את הנאשם והחלופות המוצעות. עם זאת, אין הוא מחויב להמלצות אלו.


לאחר בחינת התקיימות התנאים לעיל, בית המשפט רשאי כאמור להורות על מעצר עד תום ההליכים. לרוב, מעצר זה יימשך עד לתום ההליכים הפליליים. יחד עם זאת, הנאשם רשאי להגיש הנאשם לערער על ההחלטה בדבר המעצר עד תום ההליכים, וכן לבקש עיון חוזר על המעצר עד תום ההליכים בפני הערכאה שדנה בתיק. בקשה לעיון חוזר תוגש בהתקיימות אחד מהתנאים לעיל: שינוי נסיבות, חלוף זמן ניכר מהחלטת המעצר או לחילופין באם התגלו עובדות חדשות.
 

עו"ד רויטל קוצר - 052-39-55-300
מתמחה בתחום הפלילי
טלפון
072-33-80-853


דוא"ל
kurevital@gmail.com

כתובת
הבונים 2, נתניה

 

פרטי התקשרות
 

אנא מלאו פרטיכם בטופס

ונחזור אליכם בהקדם